Grant na transfer technologii

grant

Przedsiębiorstwo Eltrim Projekt Sp. z o.o. uzyskało grant na realizację projektu „Optymalizacja usługi projektowej poprzez wdrożenie technologii Autodesk, Architecture, Engineering and Construction Collection” w ramach projektu ARP S.A – Sieć Otwartych Innowacji I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa o powierzenie grantu nr. nr SOI/TT/31/2022.

transfer technologii

CEL PROJEKTU:

Celem Projektu jest unowocześnienie, zmodyfikowanie, zoptymalizowanie i usprawnienie procesu świadczenia usług w zakresie projektowania i modelowania instalacji elektrycznych, teletechnicznych wewnętrznych, sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz innych instalacji zewnętrznych.

Planowane przedsięwzięcie polega na zakupie i wdrożeniu licencji do technologii pod nazwą Autodesk Architecture Engineering & Construction Collection. AEC to innowacyjny zestaw wzajemnie powiązanych narzędzi dedykowanych do projektowania architektonicznego, konstrukcyjnego i instalacyjnego w zakresie obiektów kubaturowych, liniowych i inżynierskich, pozwalający na pracę w zintegrowanych procesach: – BIM – modelowanie informacji o budynku (ang. Building Information Modeling) – CAD – projektowanie wspomagane komputerowo (ang. Computer Aided Design) z wykorzystaniem najnowszych innowacyjnych technologii informatycznych dla budownictwa.

Dzięki kolekcji AEC możliwe jest projektowanie budynków i infrastruktury, a także łatwiejsza ocena wykonalności projektu, założeń projektowych i kolizji już na wczesnym etapie.

 

Inwestycja przyczyni się do:

  • unowocześnienie, zmodyfikowanie, zoptymalizowanie i usprawnienie procesu świadczenia usług w zakresie projektowania i modelowania instalacji elektrycznych, teletechnicznych wewnętrznych, sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz innych instalacji zewnętrznych,
  • oszczędności w budżecie i zysku danego projektu dzięki optymalizacji usługi projektowe,
  • efektywnej pracy projektantów,
  • wzrostu sprzedaży,
  • wzrostu przychodów.

 

Wartość projektu: 288 096,00 zł

Wydatki kwalifikowane 234 225,00 zł

Wkład funduszy europejskich: 163 557,50 zł